March 10, 2019

Panouri fotovoltaice

Panouri Fotovoltaice si Programul de Finantare a Proiectelor de Sisteme Fotovoltaice de catre AFM pentru Persoane Fizice

 

     Cuprins:

     1. Ce sunt panourile fotovoltaice?
     2. Ce cheltuieli presupune instalarea panourilor fotovoltaice?
     3. Care sunt documentele necesare pentru aprobarea instalarii panourilor fotovoltaice?
     4. Care este demersul care trebuie parcurs pentru obtinerea aprobarii si finantarii pentru instalarea panourilor fotovoltaice?
     5. Unde se face inscrierea dosarului pentru instalarea panourilor fotovoltaice?

     

 

  1. Ce sunt panourile fotovoltaice?

Descoperit pentru prima data in 1839 de catre Edmund Bequerel si dezvoltat in 1905 de catre Albert Einstein care a obtinut ulterior premiul Nobel pentru fizica, efectul foto electric reprezinta elementul de baza al tehnologiei fotovoltaice, folosita pentru ca panourile fotovoltaice sa genereze electricitate. Mai exact, panourile fotovoltaice sunt acea solutie eficienta de a genera electricitate in cel mai sigur si protector mod pentru mediul inconjurator, iar tehnologia acestora a fost dezvoltata de-a lungul ultimelor decenii pentru ca astazi sa poata fi utilizata la scara larga si in zeci de domenii.

Panourile fotovoltaice capteaza lumina solara, absorbindu-i fotonii si convertindu-i in electroni care genereaza energia electrica necesara in atat de multe domenii de actualitate, incepand cu functionalitatea unei cladiri si pana la sisteme complexe de transport, electricitate in locatii izolate, telecomunicatii si chiar domenii precum IT sau sanatate. Astfel, se foloseste energia solara naturala, cea mai mare si generoasa sursa de energie pentru planeta, protejand, in acelasi timp, mediul, de orice alt proces nociv. Panourile fotovoltaice sunt, asadar, solutia pentru un viitor verde, o eficienta incredibila in obtinerea energiei electrice in societatea actuala, precum si pentru o planeta mai protejata.

 1. Ce cheltuieli presupune instalarea panourilor fotovoltaice?

Cheltuielile pe care le prespupune instalarea unor panouri fotovoltaice pe o constructie, desi rentabile pe termen lung, pot reprezenta o suma destul de impunatoare pentru persoanele fizice. De aceea, Administratia Fondului de Mediu (AFM) a lansat un program de finantare pentru aceste persoane doritoare sa isi monteze panouri fotovoltaice deasupra locuintei. Aceasta finantare a cetatenilor romani se bazeaza pe simpla conditie ca puterea evacuata in retea, dupa propriul consum, sa nu fie mai mare decat puterea contractata in consumul din retea, iar ajutorul oferit prin aceasta finantare se ridica pana la procentul de 90% din cheltuielile totale ale investitiei, in limita a 20.000 lei.

Printre cheltuielile eligible pentru programul de finantare, se pot enumera urmatoarele:

   • Costul structurii de montaj a sistemului
   • Costul montajului propriu-zis si a punerii in functiune a sistemului
   • Costul panourilor fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp
   • Cheltuielile pentru un tablou electric cu curent continuu sau alternativ
   • Costul materialelor pentru conexiuni
   • Costul invertorului
   • Modul de comunicatie
   • Costul unui contor inteligent
   • TVA aplicata tuturor cheltuielilor enumerate mai sus

 

 1. Care sunt documentele necesare pentru aprobarea instalarii panourilor fotovoltaice?

Documentele necesare pentru ca o persoana fizica sa poata beneficia de programul de finantare AFM pentru instalarea panourilor fotovoltaice sunt urmatoarele:

 • Cererea de finantare (se gaseste in anexa 3 a ghidului de finantare)
 • Act de identitate al solicitantului
 • Extras de carte funciara prin care se face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului pentru care se solicita implementarea proiectului
 • Certificat de atestare fiscala emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, pe numele solicitantului, privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Certificat de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul, pe numele acestuia, privind taxele locale, impozitul si alte venituri ale bugetului local

In cazuri exceptionale, exista inca o serie de documente care trebuie atasate celor de mai sus:

 • Extras de carte funciara care face dovada faptului ca solicitantul detine un drept de folosinta sau este proprietar al terenului, in cazul in care se doreste ca sistemul de panouri fotovoltaice sa fie amplasat pe un teren
 • Un document, in original sau copie, emis de catre unitatea administrativ – teritoriala, prin care rezulta ca imobilul inscris in cartea funciara prezentata este aferent adresei mentionate in cererea de finantare, in cazul in care, din extrasul de carte funciara, nu rezulta exact adresa de implementare completata in cererea de finantare de catre solicitant
 • Certificat de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in raza careia se doreste implementarea proiectului, emis pe numele solicitantului, privind taxele locale, impozitele si alte venituri ale bugetului local, in cazul in care solicitantul doreste implementarea proiectului la o alta adresa decat cea de domiciliu
 • Imputernicirea notariala si actul de identitate al persoanei imputernicite, in cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o alta persoana decat de catre solicitant (proprietatul imobilului)

Toate aceste documente prezentate trebuie sa fie valabile la data inscrierii, in original sau in copie legalizata, iar extrasele de carte funciara trebuie sa aiba maxim 30 de zile la data inscrierii.

Cererile de finantare pot fi depuse pentru un imobil care are maxim doua carti funciare individuale inscrise intr-o carte funciara colectiva (maxim doua case in oglinda sau maxim doua apartamente intr-un imobil).

Daca un imobil identificat cu numar topografic si cadastral are mai multi coproprietari, doar unul poate depune cererea de finantare in cadrul programului. Daca sunt depuse mai multe cereri de catre proprietari ai aceluiasi imobil, se va finanta cererea care a fost depusa prima.

 

 

 1. Care este demersul care trebuie parcurs pentru obtinerea aprobarii si finantarii pentru instalarea panourilor fotovoltaice?

In primul rand, inscrierea  proiectului se realizeaza de catre unul dintre instalatorii validati de Fondul pentru mediu, deoarece toate formalitatile persoanelor fizice legate de programul de finantare se realizeaza prin intermediul instalatorilor validati. Asadar, pe langa obtinerea tuturor documentelor necesare in termenele prevazute, este necesara si prezentarea acestora la instalatorul validat, care le va incarca in aplicatia informatica.

Prin prezentarea documentelor necesare, se face inscrierea solicitantului la instalatorul validat, care va rezerva ulterior suma solicitata, dupa verificarea documentelor, aceasta suma fiind scazuta din valoarea alocata regiunii geografice din care solicitantul face parte.

Dupa aprobarea finantarii proiectului si publicarea persoanelor fizice aprobate de catre AFM, in termen de 90 de zile, persoana fizica aprobata este obligata sa comunice la AFM, prin intermediul instalatorului validat, avizul tehnic de racordare. Ulterior, persoanele fizice aprobate care au indeplnit aceasta sarcina vor semna cu AFM contractul de finantare nerambursabila.

Proiectul se implementeaza in termen de 8 luni de la semnarea contractului. In acest timp, beneficiarul final va depune certificatul de racordare la instalatorul validat, impreuna cu care va incheia toate formalitatile privind receptia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii, precum si plata propriei contributii.

In final, beneficiarul finantarii va achita instalatorului validat contributia proprie.

 

 1. Unde se face inscrierea dosarului pentru instalarea panourilor fotovoltaice?

Conform celor mentionate mai sus, inscrierea documentelor necesare pentru aprobarea si finantarea proiectului de catre AFM se va face de catre instalatorul validat de Fondul de mediu, care va incarca toate actele in aplicatia informatica.

 

[contact-form-7 id=”92″ title=”Untitled”]

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →